Használati feltételek

Vissza a főoldalra.

I. A Tájékoztató célja, hatálya, elfogadása

 • 1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (1112 Budapest, Budaörsi út 143-145., a továbbiakban: Kamara) által kezelt, és üzemeltetett elektronikus vény rendszer használati feltételeit, amelyet az nmnkeveny.hu oldal felhasználója magára tekintettel, teljes mértékben elfogad.
 • 1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Kamara különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info Tv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.
 • 1.3 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
 • Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és használati feltételeire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek, használati feltételeket magában foglaló tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért a használat során bekövetkezett semmilyen eseményért, cselekményért az nmnkeveny.hu oldalt kezelő és fenntartó személyek és szervezetek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 • 1.4 A szolgáltatás használatát minden a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjának saját felelősségére, lehetőség van használni. A szolgáltatás használata közben vagy használatából eredő problémákért, és hibákért a fenntartók és üzemeltetők felelősséget semmilyen mértékben nem vállalnak.
 • 1.5 Az nmnkevemy.hu rendszerbe feltöltött és rögzített adatokat az üzemeltető a Magyar törvényeknek megfelelő módon, és ideig köteles megőrizni, igény esetén a megfelelő hatósági szerveknek átadni.
 • 1.6 Az nmnkeveny.hu oldal használata során kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata és a beküldött anyagok a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során: ne sértse meg más személyiségi jogait; ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot; ne tegyen becsületsértő, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket; ne töltsön fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat; és semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.
 • 1.7 Tájékoztatjuk, hogy a jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalmat a weboldalról az üzemeltető eltávolíthatja, az ezzel kapcsolatos felhasználót kizárhatja.
 • 1.8 A rendszer használatának alapdíja 3500 Ft (+áfa) évente, valamint 50 Ft (+áfa) minden kiállított vény után.
 • 1.9 Az első 3 munkautalvány díjmentesen kiállítható. A munkautalványok további használatának díja 4790 Ft (+áfa) évente, valamint 50 Ft (+áfa) minden kiállított munkautalvány után.

II. Kapcsolat

 • A jelen weboldal, üzemeltetője Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (1112 Budapest, Budaörsi út 143-145.). Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: e-mailen info@nmnkeveny.hu, tomosvaryrobert@gmail.com vagy postai úton a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (1112 Budapest, Budaörsi út 143-145.) címen.

III. Változások

 • Az nmnkeveny.hu oldal üzemeltetője a jelen használati feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt, és a használati feltételek dokumentumot.

IV. Irányadó jog és joghatóság

 • Az nmnkeveny.hu weboldal magyarországi felhasználók számára készült. Az oldal fenntartója és üzemeltetője nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek. A Felhasználó a weboldal, látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Használati feltételeket.

Budapest, 2024-05-03